PRIVACY, COOKIES & DISCLAIMER


MULTIHOMESPAIN.COM DATA PRIVACY-BELEID

In overeenstemming met de wet 15/1999, van 15 december, met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en haar uitvoerende regelgeving, door middel van deze privacy policy, multihomespain.com, MultihomeSpain SL wenst u te informeren over haar beleid voor de bescherming van persoonlijke gegevens op haar website http://www.multihomespain.com (“website”), om ervoor te zorgen dat u multihomespain.com gemakkelijk kan gebruiken kunnen uw persoonlijke gegevens worden gevraagd als u probeert toegang tot de website te krijgen en gebruik van de website maakt.

1. ONDERWERP EN HET DOEL VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Multihomespain.com verzamelt persoonlijke gegevens van zowel geregistreerde en niet geregistreerde gebruikers van haar website, met inbegrip van, maar niet uitsluitend, afhankelijk van het geval, voornaam en achternaam, toegang wachtwoord, telefoonnummer, contact adres, e-mail adres, ip-adres en, in voorkomend geval, de details van het eigendom om het te kunnen adverteren (“persoonsgegevens” of “gegevens”), door verschillende middelen, waaronder, maar niet uitsluitend, de verschillende vormen die worden weergegeven op de website of via cookies (in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2), die zal worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van multihomespain.com Avda de Europa 5 29630 Benalmadena Costa.

Multihomespain.com zal rekening houden met de gegevens die u ons zo correct en up-to-date mogelijk toelevert, gegevens van geregistreerde gebruiker  worden verwerkt door multihomespain.com om, onder andere, de publicatie van uw advertenties te beheren, of, in voorkomend geval, om u in contact te brengen met een adverteerder, om uw verzoeken te verwerken voor de gratis e-mail of sms-berichten, om uw favoriete advertenties op te slaan, het verzenden van onze nieuws samenvattingen en / of onze nieuwsbrief te beheren of om uw deelname te beheren in de diverse website activiteiten.

Indien van toepassing, ook als u een geregistreerde gebruiker bent, kan multihomespain.com uw gegevens gebruiken om u commerciële boodschappen via e-mail of een andere gelijkwaardige elektronische wijze, zoals sms toe te zenden. Multihomespain.com geeft u de kans om uw toestemming om ten alle tijde in te trekken om commerciële boodschappen te ontvangen via elektronische media.

Als u een geregistreerde gebruiker bent en u wilt een advertentie te publiceren, zullen de enige gegevens die toegankelijk zijn via de website uw naam, adres en telefoonnummer en, als u uw toestemming geeft , uw e-mail adres zijn. Geen derde partij die buiten multihomespain.com zal in staat zijn om een ander detail van uw gegevens te gebruiken zonder in elk geval eerst uw toestemming te krijgen. Als u geen geregistreerde gebruiker bent, zal multihomespain.com alleen uw gegevens gebruiken om u in contact brengen met onze adverteerders
tenzij anders aangegeven, als de gegevens voorgelegd worden door multihomespain.com dan gebeurt dat op vrijwillige basis, de website kan belemmerend correct worden uitgevoerd of, in voorkomend geval, juiste weergave van diensten door MultihomeSpain SL
ten slotte, kan in die gevallen waarin je vrijwillig besluit om multihomespain.com voorzien van uw ‘persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld hun e-mail of telefoonnummer) met het oog op een advertentie die u hebt gezien op de website en wat je voelt vooruit voor hen van belang, beloof je, of een geregistreerde gebruiker bent of niet, eerder kennis van deze mensen u van plan om hun gegevens in te dienen om multihomespain.com en om hun toestemming te verkrijgen om hun gegevens te verwerken

2. COOKIES

Multihomespain.com gebruikt cookies om gebruikers te identificeren, geregistreerd of anderszins, die haar website, bezoeken van de gebruikers en hun voorkeuren en persoonlijke diensten herinneren, alsmede op het gebruik van de website te controleren. U kunt uw browser configureren om de installatie van cookies te weigeren. Toch kunnen bepaalde gebieden of diensten op de website niet beschikbaar zijn als u deze optie kiest.
Evenzo kan de website cookies op nemen van derden, dienst en / of leveranciers van de inhoud. Multihomespain.com heeft geen controle over de introductie van deze cookies en dus zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwerking van activiteiten die door derden worden verricht om de gegevens die zijn verzameld door middel van dergelijke cookies hetzelfde hebben ingevoerd op de website.

3. GEGEVENS OPENBARING

In het geval van geregistreerde gebruikers kunnen multihomespain.com hun gegevens overdragen voor de doeleinden beschreven in paragraaf 1 aan andere bedrijven die behoren tot de multihomespain.com groep of om onze strategische partners (waarvan de activiteit is vergelijkbaar met de onze), die zijn gelegen binnen de Europese Economische Ruimte en bieden daarom een gelijkwaardig niveau van bescherming
Evenzo, als u geïnteresseerd bent in een advertentie in de “internationale” sectie van de website, of als alternatief als een buitenlandse koper geïnteresseerd is in uw advertentie, kunnen uw gegevens worden gegeven aan deze personen, van wie sommigen kunnen zich buiten de Europese Unie kunnen bevinden, met inbegrip van landen die niet een beschermingsniveau gelijkwaardig is aan de Europese Unie.
Tot slot, om adequaat onderhoud en de exploitatie van haar website te verzekeren, kan het voor multihomespain.com nodig zijn om geheel of gedeeltelijk uw persoonlijke gegevens ter beschikking aan derden te stellen dienstverleners zoals computerbedrijven, hosting service providers, enz., deze zijn gevestigd binnen de Europese Unie en dus bieden een gelijk niveau van bescherming

4. VEILIGHEID

Multihomespain.com verklaart en garandeert dat zij zal trachten om de beste te doen dat in zijn vermogen ligt om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens te handhaven en het zal blijven doen om de veiligheid en maatregelen die zij in overeenstemming heeft met alle wettelijke of technologische ontwikkelingen om te verbeteren. in het bijzonder, multihomespain.com garandeert dat zij de veiligheidsmaatregelen die van haar grond van koninklijk besluit 1720/2007 is, van 21 december, waarin de regeling van wet 15/1999 goedkeurt, van 13 december, op de bescherming van persoonsgegevens

5. DE RECHTEN VAN GEBRUIKERS

U kunt op ieder moment, uw recht op toegang, rectificatie, annulering en wijzeging tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door het sturen van een e-mail naar het volgende adres: info@multihomespain.com of schriftelijk op de Multihome Spain Avda. de Europe 5 29630 Benalmadena Costa  Uw aanvraag moet de volgende gegevens: voornaam en achternaam, adres, het doel van de aanmelding en fotokopie van uw nationale identiteitsbewijs of paspoort en uw specifieke vraag.

6. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

In het geval dat multihomespain.com dit privacybeleid verandert, zal multihomespain.com dit publiceren en een mededeling op haar website plaatsen, zodat u op de hoogte van elke wijziging in de aard van de verzamelde gegevens bent, de doeleinden waarvoor zij zijn en / of mededelingen en aan derden worden gegeven. in geen geval zal elke wijziging in dit privacy-beleid van invloed zijn op de keuze die je hebt gemaakt en de manier waarop multihomespain.com gebruik kan maken van uw persoonsgegevens.

7. AANVAARDING

Als u persoonlijke gegevens stuurt via de website formulieren of andere diensten die worden aangeboden op de website, impliceert dit uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door multihomespain.com in de voorwaarden beschreven in dit privacybeleid.

Gratis zoekopdracht!

Op zoek naar een huis in Benalmádena of omgeving? Wij doen gratis een zoektocht voor u naar uw ideale (tweede) woning! Vul het formulier in en wij komen met geschikte huizen bij u terug binnen twee werkdagen.

Voorkeuren